blog

06-01-2021

Trợ lý kỳ nghỉ

Điểm khác biệt nổi bật trong sản phẩm theo mô hình nghỉ dưỡng timeshare giữa Paday và các đơn vị khác đó là Trợ lý kỳ nghỉ. Trợ lý...

Read More
blog

06-01-2021

Paday Infinity

Paday Infinity là sản phẩm dịch vụ hàng đầu tại Paday. Lấy cảm hứng từ sự bất tận (infinity) của biển cả và khát vọng kiến tạo niềm...

Read More